eğe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"

Örnek / Cümle; "Kuzenim düşünce eğelerinden biri kırılmış."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Maden, tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Tırnak törpüsü de bir tür eğe."

İlişkili birleşik kelimeler; "piyata eğe"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ğe