ne demek?

Eğdirtmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

eğ-dirt-me