eğdirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğdirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğdirmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
eğ-di-re-bil-mek