ne demek?

Duyurmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

du-yur-ma