duyumculuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Her bilginin temelinde duyumların bulunduğu ileri sürülen öğretilerin genel adı, sansüalizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-yum-cu-luk