ne demek?

Her bilginin temelinde duyumların bulunduğu ileri sürülen öğretilerin genel adı; sansüalizm

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ruh bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

du-yum-cu-luk