duyum eşiği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir uyarımın, duyulabileceği en aşağı derecesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-yum e-şi-ği