duyuş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duyma işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Seziş

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-yuş