duygusuz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Katı yürekli, umursamaz, hissiz


Hecelenişi / Hecelemesi;
duy-gu-suz