duygululuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tepkilerin öncelikle duygulara dayanması durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çabuk, kolay heyecanlanma eğilimi

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Uyarımları almadaki incelik


Hecelenişi / Hecelemesi;
duy-gu-lu-luk