ne demek?

Tepkilerin öncelikle duygulara dayanması durumu; hislilik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Duygululuk olsa olsa akılla bağdaştığı, aklın kontrolünde kaldığı ölçüde bir değer taşır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

duy-gu-lu-luk

Çabuk, kolay heyecanlanma eğilimi

Uyarımları almadaki incelik