ne demek?

Duygulandırmak işi; hislendirme

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

duy-gu-lan-dır-ma