ne demek?

Aynı duyguları paylaşma; empati

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Düşmüş kadınları bu dönemin yazarlarının yücelterek duygudaşlıkla çizdiklerini görüyoruz."

Hecelenişi / Hecelemesi;

duy-gu-daş-lık

Kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilme; empati

Tipi / Türü;

ruh bilimi