duyarsızlaştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duyarlılığını ortadan kaldırmak, duyarsız duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-yar-sız-laş-tır-mak