ne demek?

Duyarsız bir biçimde

Tipi / Türü;

zarf

Hecelenişi / Hecelemesi;

du-yar-sız-ca