duyargalılar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çift duyargası bulunan, böceklerle çok ayaklıları içine alan eklem bacaklılar topluluğu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-yar-ga-lı-lar