duyarga ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Önceden belirlenmiş ışığı veya nesneyi algılayıp gerekli hareketi başlatan aygıt, sensör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eklem bacaklılarda, başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lamise, anten

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-yar-ga
duyarga