ne demek?

Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik, kazıma vb. tekniklerle yapılan resim

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

du-var res-mi