duvar halısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duvara asmak üzere dokunmuş, üzerinde genellikle resim işlenmiş olan ince halı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-var ha-lı-sı