duvar dişi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İleride eklenecek duvarın iyice tutunması için duvarın bir yerinde bırakılan tuğla çıkıntıları, ekleme dişi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mimarlık"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-var di-şi