duvar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem, örek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça dīvār

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel, örek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sonuç alınamayan yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Engel

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, spor"

İlişkili birleşik kelimeler; "duvar ayağı" "duvar dayağı" "duvar dişi" "duvar gazetesi" "duvar halısı" "duvar ilanı" "duvar kâğıdı" "duvar pası" "duvar resmi" "duvar saati" "duvar sarmaşığı" "duvarsedefi" "duvar takvimi" "duvar topu" "duvar yazısı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
du-var