dut yemiş bülbüle dönmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

neşe ve konuşkanlığını yitirmek, susmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
dut ye-miş bül-bü-le dön-mek