durulmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duru duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Su durulmadan içmeye başladı."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gürültü, kımıldanış, karışıklık, yağış, yel dinmek, sükûn bulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Fırtına durulmadan balığa çıkılmaz."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sakinleşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Çocukken çok yaramazdı, büyüyünce duruldu."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Durma işi yapılmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-rul-mak