ne demek?

Durulaştırmak işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

du-ru-laş-tır-ma