duruşma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, murafaa

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk"

İlişkili birleşik kelimeler; "açık duruşma" "gizli duruşma" "kapalı duruşma"

Hecelenişi / Hecelemesi;
du-ruş-ma