durduğu yerde veya durduk yerde ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

hiçbir emek harcamadan

2. Anlamı (eş anlamlısı):

gereği yokken

3. Anlamı (eş anlamlısı):

suçsuz yere


Hecelenişi / Hecelemesi;
dur-du-ğu yer-de veya dur-duk yer-de