ne demek?

Duraksız olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

du-rak-sız-lık