duraklamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hareket durumundayken kısa bir süre için durmak veya arada bir durmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir süre ses çıkarmamak, bir şey söylememek, duraksamak, tereddüt etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-rak-la-mak