durağan elektrik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kimyasal olarak enerjinin depo edildiği akümülatörün ürettiği elektrik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-ra-ğan e-lekt-rik