dumansız baca olmaz kahırsız koca olmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`dumanı olmayan baca olamayacağı gibi karısına sıkıntı vermeyen koca da olmaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-man-sız ba-ca ol-maz ka-hır-sız koca ol-maz