dumanlanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dumanlı duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sarhoş olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulanmak, karışmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-man-lan-mak