dumanlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dumanlı duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dumana tutmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sarhoş etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-man-la-mak