dumanı üstünde ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok taze "(sebze, meyve, yemek vb.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok yeni, üzerinden çok zaman geçmemiş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Genç

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-ma-nı üs-tün-de