dumağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Nezle. "(Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-ma-ğı