dulaptal otugiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Örnek bitkisi dulaptal otu olan, taçsız iki çeneklilerden bir familya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-lap-tal o-tu-gil-ler