dudak benzeşmesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dudak ünsüzlerinin veya yuvarlak ünlülerin düz ünlüleri etkileyip yuvarlaklaştırması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-dak ben-zeş-me-si