dudak ünsüzü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağız boşluğundan gelen havanın dudaklara çarpıp patlamasıyla veya dudakların aralığından sızmasıyla oluşan ünsüz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

Örnek / Cümle; "b, p, m, v, f"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-dak ün-sü-zü