ne demek?

Apartmanlarda içeriden birbirine merdivenle bağlanan iki katlı daire

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

dub-le-ks da-ire