dubara ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça dū + bāre

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aldatmaca. "(Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-ba-ra