duba ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yük taşımak veya köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İçi boş, her yanı kapalı, suyun üstünde yüzen bir tür büyük şamandıra

İlişkili birleşik kelimeler; "tarak dubası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
du-ba