duşaklamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayvanın iki ayağını duşakla bağlamak, kösteklemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-şak-la-mak