ne demek?

Tiyatro için oyun seçmek, oyunları irdelemek, sahnelenmesi işine yardım etmek, oyuncu seçmede, malzemelerin hazırlanmasında danışmanlık yapmak gibi görevleri bulunan kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tiyatro

Kökeni;

"Almanca Dramaturg"

Hecelenişi / Hecelemesi;

dra-ma-tu-rg