dramaturg ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tiyatro için oyun seçmek, oyunları irdelemek, sahnelenmesi işine yardım etmek, oyuncu seçmede, malzemelerin hazırlanmasında danışmanlık yapmak gibi görevleri bulunan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tiyatro"

kelimesinin kökeni; Almanca Dramaturg


Hecelenişi / Hecelemesi;
d-ra-ma-turg