dozunu kaçırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

ilaçta ölçüyü tutturamamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

ölçüyü aşmak, aşırı gitmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-zu-nu ka-çır-mak