dozaj ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca dosage

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir birleşiğe veya bir karışıma girecek madde miktarlarının belirtilmesi, düzem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-zaj