dosya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca dossier

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu gibi belgelerin toplandığı kartondan kap

İlişkili birleşik kelimeler; "veri dosyası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dos-ya