ne demek?

Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca dossier"

İlişkili birleşik kelimeler;

"veri dosyası"

Hecelenişi / Hecelemesi;

dos-ya

Bu gibi belgelerin toplandığı kartondan kap

Kullanımı;

"Dosyaları koltuğunun altına yerleştirirken hırsından tiril tiril titriyordu."