dosdoğru ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok doğru

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağa sola sapmadan

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dos-doğ-ru