donuna etmek veya kaçırmak veya doldurmak veya yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

küçük veya büyük abdestini donuna etmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

çok korkmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-nu-na et-mek veya ka-çır-mak veya dol-dur-mak veya yap-mak