donmuş sebze ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Daha sonra kullanılmak üzere bir kap içinde dondurulmuş taze sebze

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
don-muş seb-ze