dondurmacı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dondurma yapan veya satan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dondurma satılan yer


Hecelenişi / Hecelemesi;
don-dur-ma-cı