donatım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Donatma, teçhiz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir fabrikayı, bir havaalanını, bir spor kuruluşunu veya bir askerî birliği etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sanat eserinde ikinci derecede olan ayrıntılar, yardımcı ögeler

İlişkili birleşik kelimeler; "ordu donatım"

Hecelenişi / Hecelemesi;
do-na-tım