donanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Giyinip kuşanmak, süslenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yayılıp kaplanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-le"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Işıklı duruma gelmek, ışıklarla bezenmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-nan-mak