donanım kilidi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayarda bazı programların izinsiz kullanılmasını engelleyen kilit

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-na-nım ki-li-di